Azi învăţăm să ne programăm viitorul - Today we learn to program our future
    Desfăşurarea stagiului de pregătire practică în cadrul unui proiect Erasmus+ este interesantă, chiar spectaculoasă, asemenea unui aisberg. Dar la fel ca în cazul unui aisberg, 90% din activitatea unui proiect nu este vizibilă celor neimplicaţi în mod direct. Prea puţine persoane ştiu cât efort şi dăruire presupune organizarea şi pregătirea unei astfel de mobilităţi, atât din partea participanţilor, cât şi din partea echipei de gestiune a proiectului.
    Chiar dacă nu ne gândim la etapele de concepere şi scriere a proiectului, înscriere în competiţia de selecţie, jurizare, aprobare şi semnare a contractului de fiananţare şi ne referim doar la perioada de implementare, tot este dificil de imaginat complexitatea activităţilor care se derulează de multe ori simultan. Acordurile cu partenerii străini, selecţia şi pregătirea participanţilor, elaboararea documentelor necesare, utilzarea instrumentelor online centralizate de gestiune ale CE, organizarea transportului şi a şederii, încheierea asigurărilor şi a documentelor specfice, operaţii financiar-contabile, comunicarea cu părinţii şi multe altele.


                                                               

   Lăsând la o parte toate cele de mai sus şi încă multe altele, activitatea desfăşurată într-o firmă germană de IT recunoscută internaţional, experienţa unui stagiu desfăşurat într-o ţară străină (şi nu oricare), posibilităţile de afirmare profesională şi de dezvoltare personală oferite reprezintă tot atâtea câştiguri ce justifică pe deplin efortul depus.

   Obiectivele aparatelor foto şi video au surprins diverse aspecte vizibile ale stagiului, din care reiese angajamentul participanţilor şi performanţele obţinute de ei în atingerea obiectivelor propuse în proiect.