CAERI 2020/ Domeniul ștințific /poziția 1022 (OMEC 5597/2019 modificat OMEC 3240/2020)/ poziția 1061

Colegiul Naţional Grigore Moisil din Urziceni organizează anual Concursul de Matematică şi Informatică Grigore Moisil. Concursul a ajuns deja la ediţia a XII-şi se bucură de o largă popularitate.

Această ediție este organizată în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița.

Misiunea şcolii este tradusă foarte exact de imperativele « Să vrei să-nveţi să ştii să faci ! » sau de ceea ce Moisil spunea cândva „Şcoala nu este bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine!”.

Orice societate are nevoie de tot mai mulţi specialişti în domeniul informaticii şi al tehnologiei informaţiei. La baza dezvoltării normale a unei gândiri creatoare modelul este întotdeauna unul matematic. Tinerii au dovedit întotdeauna că îşi pot ascuţi minţile într-o permanentă competiţie cu ei înşişi!  Pregătirea de performanţă a elevilor în domeniul matematicii şi al informaticii devine o necesitate în contextul informatizării societăţii. Această pregătire trebuie dublată de stimularea spiritului competitiv.

Principala cauză a apariţiei problemei vizate în acest proiect o reprezintă diminuarea sentimentului de utilitate a performanţei în învăţare, de participare afectivă şi efectivă la concursuri  a elevilor apţi de performanţă. Rădăcinile acestui fenomen se găsesc în istoria recentă a României,  când o performanţă a unui elev nu este suficient valorificată şi evaluată corect în societate. În acelaşi timp, s-a înregistrat o reducere semnificativă a numărului de elevi care participă la olimpiade şi concursuri. Din aceste motive, în prezent comunitatea elevilor vizaţi în acest proiect au un număr redus de membri, multe persoane manifestând un interes redus pentru activitatea de performanţă în anumite discipline de învăţământ şi, lucru mult mai grav, dovedind un interes redus pentru păstrarea şi transmiterea tradiţiilor şcolii româneşti şi a semnificaţiilor acestor activităţi. Activitatea organizaţiilor de elevi din Municipiul Urziceni este îngreunată de situaţia economică dificilă a zonei si de dificultatea atragerii de fonduri pentru manifestări specifice.

Concursul interjudeţean de matematică şi informatică « Grigore Moisil » de la Urziceni, are loc într-o perioadă în care elevii apţi de performanţă se pregătesc pentru fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor de matematică şi informatică. Este de fapt o preolimpiadă , dacă ne gândim că la ediţiile trecute câştigătorii concursului s-au regăsit şi pe tabele premianţilor la fazele naţionale ale olimpiadelor de matematică şi informatică.

Scopul principal al acestui proiect este de a oferi tuturor elevilor şanse egale de a participa la o pregătire de performanţă în domeniile atât de râvnite ale matematicii şi ştiintei informaticii şi de a stimula pasiunea elevilor apţi de performanţă  pentru matematică şi informatică.

Obiectivele specifice ale concursului sunt:

1. dezvoltarea gândirii algoritmice

2. dezvoltarea abilităţilor de programare

3. dezvoltarea spiritului competitiv

4. relizarea unui schimb de experienţă util pentru profesorii care pregătesc elevii pentru performanţă