REGULAMENT MATEMATICĂ

1. Proba de concurs pentru concursul de matematică din cadrul Concursului Interjudeţean de Matematică şi Informatică "Grigore Moisil" constă din câte 3 probleme pentru fiecare nivel de vârstă (clasa VII-a, aVIII-a, a IX-a, a X-a, aXI-a şi a XII-a).

2. Concursul se desfaşoară în sălile de clasă ale Colegiului Naţional Grigore Moisil din Urziceni.

3. Pentru a participa la concurs fiecare elev înscris va primi trei foi tipizate de concurs, corespunzătoare celor trei probleme. Fiecare din cele trei probleme va fi rezolvată pe o foaie separată.

4. Problemele vor fi publicate pe foi şi transmise în săli la ora 9:30.

5. Timpul de lucru este 9.30-12.30.

6. În prima jumatate de oră de concurs participanţii au dreptul să adreseze comisiei verbal întrebări referitoare la eventuale neclarităţi din enunţul problemelor. Întrebările trebuie să fie formulate astfel încât răspunsul să poată fi DA sau NU. Dacă se va pune o întrebare ambiguă, al cărei răspuns se află în enunţ sau care solicită indicaţii de rezolvare a problemelor, se va primi răspunsul FĂRĂ COMENTARII.

7. Pe fiecare pachet de probleme este specificat timpul maxim de lucru.

8. Evaluarea va fi realizată de către doi profesori pentru fiecare problemă.

9. Evaluarea totală se realizează  prin însumarea punctajelor celor trei probleme, de către informaticianul Colegiului.

10. Rezultatele evaluării vor fi publicate sâmbătă, 1 februarie 2020,  până la ora 19:30

11. Pentru fiecare nivel se vor oferi câştigătorilor Premiul I, Premiul II, Premiul III, menţiuni şi menţiuni speciale în bani şi obiecte.