REGULAMENT DE ORGANIZARE

1.  Desfăşurarea activităţilor se realizează pe parcursul a 3 zile, din ultimul weekend înainte de vacanța intersemestrială, anul şcolar curent, atfel:

* ziua 1:  sosirea participanţilor şi şedinţa tehnică.

* ziua 2: festivitatea de deschidere şi desfăşurarea concursului propriu-zis şi evaluarea, în paralel cu concursul elevilor cadrele didactice însotitoare pot participa la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema  stabilită şi comunicată din timp.

* ziua 3: festivitatea de premiere şi plecarea participanţilor

2.  Nivelul de studii: fiecare judet sau şcoală participantă participă în concurs cu câte 6 elevi selectaţi dintre elevii apţi de performanţă la matematică şi informatică, cu perspective de participare la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor de matematică şi informatică, 2 profesori însoţitori.

Din echipajul de 8 elevi 2 elevi pot fi din clasele VII și/sau VIII, 6 elevi din clasele IX-XII, dintre care 4 pot participa la Concursul de Informatică.

3. Nivelele de concurs sunt urmatoarele:

    Pentru informatică:                                                                  Pentru matematică:

      * clasa a IX-a                                                                               *clasa a VII-a

      * clasa a X-a                                                                                *clasa a VIII-a

      * clasa a XI-a                                                                               *clasa a IX-a

      * clasa a XII-a                                                                              *clasa a X-a

                                                                                                             *clasa a XI-a

                                                                                                             *clasa a XII-a

4.  Nivelul de parcurgere a materiei: conform nivelului solicitat la faza nationala a olimpiadelor de matematică şi informatică.

5. Mod de selectie a participantilor: fiecare judet sau unitatea şcolară tradiţional participantă la concurs îşi va selecta elevii care au perspective de a reprezenta judeţul sau şcoala în astfel de competiţii

6.  Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Urziceni, în calitate de organizator, participa la concurs cu 2 echipaje, echipaje formate din elevii liceului, selectate în functie de rezultatele obtinute la Olimpiade şi concursuri de specialitate.

7. Comisia de organizare este alcatuită din directorii Colegiului Naţional Grigore Moisil, Urziceni, coordonatorul de proiect, responsabilii catedrelor de Matematică şi Informatică, administratorul, informaticianul, laborantul, directorul departamentului concursuri și olimpiade școlare din cadrul CŞE, președintele CȘE, reprezentanţi ai părinţilor şi reprezentanţi ai elevilor.

8.  Comisia de evaluare este alcatuită din profesori ai Colegiului Naţional "Grigore Moisil" din Urziceni, care asigură şi realizarea parţială sau totală asubiectelor, a evaluatoarelor aferente şi evaluarea soluţiilor concurenţilor. Ca membri în comisiile de evaluare pot participa şi alţi profesori de specialitate din zonă şi din şcolile participante (la matematică mai ales, unde evaluarea se face manual).

9.  Secretariatul Concursului este alcătuit din angajaţi ai Colegiului Naţional „Grigore Moisil” din Urziceni, coordonaţi de unul dintre profesorii din liceu.

10.  Presedintele Concursului este domnul Conf. Univ. Dr. Ing.  Mihalache Ghinea, Universitatea Politehnică București. 

11.  Evaluarea la matematică se realizează manual, iar la informatică se realizeaza cu un sistem de evaluare automată. Dupa terminarea concursului, fiecare elev poate depune contestatie la matematică, în timp de o ora de la afisarea rezultatelor la sediul liceului. Contestatia este rezolvata de comisia de evaluare, iar rezultatul final este afisat la sediul liceului. La informatică nu se depun contestații.

12. Premierea se realizează în conformitate cu Regulamentulul Olimpiadelor de Matematică respectiv  de Informatică, faza naţională: Premiul I, Premiul II, Premiul III şi patru Menţiuni şi eventual Menţiuni Speciale pentru fiecare nivel de concurs.

13. Placheta  "Grigore Moisil" va fi acordată echipajului complet care însumează cel mai mare punctaj, pentru informatică şi  pentru matematică.

14.  Modificări ale regulamentului se pot produce anual, cu acordul comisiei de organizare.

Notă:
Cheltuielile de organizare: masă, cazare, alte cheltuieli necesare desfăşurării concursului național de matematică şi informatică  "Grigore Moisil", vor fi suportate de către Colegiul Naţional  "Grigore Moisil" din Urziceni, Consiliul Județean Ialomița, Asociația Proadolescența 2011, iar cheltuielile de transport din judetele participante, vor fi suportate de către unitatea de învatamânt, inspectoratele scolare / licee participante.