cngm

"Şcoala nu este bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine!..."

Grigore Moisil      

Prin angajare, înaltă calitate şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale, prin comunicarea deschisă, permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali, prin formare continuă şi prin adaptarea la cerinţele învăţământului modern, la nivel naţional şi european, Colegiul Naţional „Grigore Moisil”  din Urziceni reprezintă un mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru toţi şi pentru fiecare.

 

 "Să vrei să-nveţi să ştii să faci !... "

Colegiul Naţional « Grigore Moisil » doreşte ca elevii săi să fie capabili să deţină şi să folosească informaţia, să caute şi să găsească soluţii pentru diferite probleme, să-şi imagineze alternative, să accepte viziunile altor culturi ale lumii, să promoveze valori europene specifice pentru societatea democratică.

Şcoala noastră asigură calitatea procesului educativ, printr-o continuă reflexie asupra actului de formare de competenţe şi evaluare, printr-un efort de găsire a unor soluţii creative pentru educaţia prezentă şi viitoare.

Managementul şcolii se bazează pe transparenţă, profesionalism, responsabilitate şi eficienţă, creând un climat deschis şi stimulativ atât pentru profesori cât şi pentru elevi, bazându-se pe cooperare , respect şi ajutor reciproc.

Colegiul Naţional « Grigore Moisil » îşi propune să creeze un mediu favorabil învăţării şi dezvoltării individuale a fiecărui elev şi dascăl, să asigure şanse egale tuturor pentru educaţie.

 

Ţintele strategice

1. Crearea în şcoală aunui climat de siguranţă fizică şi psihică, favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg

2. Construirea unui nou corp de clădire

3. Dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare ale elevilor, în vederea educării spiritului civic, democratic, naţional şi european, precum şi adaptării la un mediu multicultural

4. Dezvoltarea competenţelor elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi comunicare

5. Ridicarea standardelor parametrilor cantitativi şi calitativi pentru menţinerea şcolii noastre în galeria de TOP a Colegiilor Naţionale