Filă de Monografie

Istoria învăţământului din Urziceni descrisă cu lux de amănunte atât în monografia oraşului, cât şi în monografia liceului, ne arată că liceul are o istorie comună cu şcoala din str. Panduri. 

Şcoala  primară de fete şi şcoala primară de băieţi au fost construite în anul 1928, în aceeaşi incintă, dar în clădiri diferite, din strada Panduri nr. 17. Cele două şcoli au funcţionat până în anul 1952 cu statut gimnazial.

Învăţământul liceal îşi are începutul în Urziceni în anul 1952, când a luat fiinţă Scoala Pedagogica de Educatoare, transformat în anul 1954 în Şcoala Medie Mixtă, iar după aceea şi-a desfăşurat activitatea sub diferite denumiri: liceul teoretic, real-umanist, de matematică-fizică, industrial. La început, nu a avut un local propriu, cursurile s-au ţinut în clădirea de pe str. Buzăului nr. 84, după aceea la Şcoala Generală Nr. 1 de pe str. Panduri. În anul 1959 s-a dat în folosinţă o clădire nouă cu etaj, situată pe str. Alexandru Ioan Cuza nr. 9, alcătuita din opt săli de clasă, la care s-au adaugat în 1961 o anexă cu un atelier, un laborator şi o sală de educaţie fizică.

Avându-se în vedere ponderea importantă a învăţământului liceal din această zonă, la începutul anului 1963 s-a terminat construcţia clădirii de pe strada Aurora nr. 12, cu 16 săli de clasă, 2 ateliere, o încăpere pentru cabinetul stomatologic şi o alta pentru bibliotecă, 2 laboratoare, o cancelarie pentru profesori, 2 cabinete pentru directori. 

Liceul a funcţionat cu clasele I-XI până în anul 1963 când clasele I-VIII au trecut în cadrul Şcolii Generale Nr. 2. Pe lângă cursurile de zi, şi-au desfăşurat activitatea o secţie serală şi alta fără frecvenţă. Deoarece spaţiul de cazare a elevilor externi nu era corespunzător, în anul 1971 s-a dat în folosinţă un internat modern cu 200 de locuri. În anul 1974 s-au construit în curtea şcolii 4 ateliere pentru efectuarea practicii industriale. 

Trebuie să precizăm că până în 1990 dinamica profilului şi a specializărilor din liceu a fost diversă şi tumultoasă, influenţată de evenimentele şi hotărârile politice ale vremilor. Dar, cum, nu vremile fac pe oameni ci oamenii pe vremuri, ne putem mândri cu istoria şi realizările din liceu nostru în oricare vremuri. Şcoala noastră a creat oameni buni şi specialişti, care fac cinste ţării şi şcolii. După 1990, profilul liceului s-a stabilizat.

În anul 1997, Liceul Teoretic din Urziceni, s-a mutat în actuala clădire din str. Teilor nr.  23, clădire nouă, cu condiţii normale pentru un învăţământ de calitate.

Instituţia şcolarizează anual 760 de elevi, proveniţi de la şcolile din oraş şi din comunele din zonă. Profilurile şi specializările filierei teoretice diversificate, răspund intereselor populaţiei şcolare din zonă. Gama filierei teoretice a fost completată în 2001, când a fost înfiinţată clasa de ştiinţe sociale. Specializarea filologie, bilingv franceză, care funcţionează la noi în şcoala din 1991, unică la nivelul judeţului Ialomiţa, a condus la includerea liceului în reţeaua naţională a liceelor bilingve francofone.

Absolvenţii specializărilor matematică-informatică, ai claselor cu regim bilingv franceză , ai claselor cu intensiv limba engleză susţin examene de atestare profesională, ceea ce le asigură un acces benefic pe piaţa muncii.

Din anul 2007 liceul nostru este inclus în reţeaua naţională a liceelor IT prin proiectul Oracle, absolvenţii generaţiilor 2007 şi până în prezent, de la specializarea matematică-informatică, având acces la certificarea cunoştinţelor în domeniul Bazelor de Date, prin sistemul de gestiune al bazelor de date Oracle, ceea ce a dus la dezvoltarea unor aptitudini de comunicare în rândul elevilor, altfel decât în sistemul clasic.

Baza materială permanent îmbunătăţită, asigură condiţii moderne pentru desfăşurarea unui proces eficient de instruire.Liceul dispune de 20 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, un laborator de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie, o sală de sport, un centru de documentare şi informare; toate spaţiile sunt dotate cu calculatoare, table modulare, aparate de videoproiecţie, conectare la internet, materiale specifice de laborator.

Internatul şi cantina au o capacitate de 100 de locuri.

Instruirea si educaţia elevilor este asigurată de 44 de profesori, dintre care 34 titulari, iar 24 dintre ei cu gradul didactic I.

Educaţia este completată de activităţile extraşcolare şi estracurriculare, în cadrul Clubului de lectură „Povestaşii”, Cercului de artă teatrală „Măştile timpului”, Colectivele Sportive, proiectele educaţionale Şcoala de vară „Grigore Moisil”, sub mesajul „Comunic, deci exist!”, Concursul Naţional de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil”, ajuns la edişia a VII-a; elevii îşi manifestă dorinţele, aptitudinile, priceperile prin participare la olimpiade, concursuri, prin colectivele de redacţie ale posturilor locale de radio, publicaţii locale, încercând să se integreze  în comunitatea din care fac parte, dovedind astfel şi măiestria îndrumării profesorilor.

Serviciul administrativ este asigurat de personalul didactic auxiliar (contabil, administrator de patrimoniu, secretar, laborant, informatician, bibliotecar) şi nedidactic (muncitori, paznici, îngrijitori, etc...)

Toate acestea conduc la o bună pregătire ştiinţifică şi practică a elevilor dovedită prin rezultatele foarte bune la examenele de atestare profesională, examenele naţionale de bacalaureat (cu promovabilitate anuală de peste 98%), admitere în învăţământ superior, atât în învăţământul de stat cât şi la universităţile particulare, numeroase premii la concursurile si competiţiile şcolare.

Mulţi dintre absolvenţii noştri fac dovada serviciilor educaţionale de excepţie oferite de instituţia noastră, afirmându-se atât în ţară cât şi în străinătate. De exemplu: Marius Mitrea-profesor universitar la Universitatea din Missourri, Irina Mitrea-Universitatea din Virginia, Marius Stan-Argonne National Laboratory Chicago, Sava Andrei-Universitatea din Munchen, Toma Carmen- Universitatea din Amsterdam, Licu Daniela- Universitatea Politehnică Bucureşti, Mănăilă Robert, specialist IT New York, Mitrică Bogdan, Munchen, Spermezan Adrian – Manager IT Microsoft Seatle,  şi mulţi alţii.

Începând din 2003 şcoala noastră participă la proiectele educative de comunicare online, în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Educaţie, contribuind la dezvoltarea aplicaţiilor European SchoolNet pe proiectele Spring Day for Europe, My Europe, Euro-Scola, E-Twinning; de asemenea pe platforma Oracle s-au dezvoltat proiectele de comunicare pe diverse teme din cadrul programului ThinkQuest.

Tot acest istoric a condus în anul 2010 la obţinerea statutului de Colegiu Naţional pentru şcoala noastră, ceea ce ne mândreşte, dar ne şi obligă.

Școala noastră a primit trei diplome de excelență în Galele Edumanager.ro, edițiile 2013, 2015, 2016.

De asemenea, din anul 2015, Colegiul Național Grigore Moisil din Urziceni este Școală Europeană cu Diplomă, datorită realizării unor proiecte educative cu multiple implicări în dezvoltarea comunității.

Misiunea şcolii noastre în sistemul de învăţământ românesc se traduce simplu prin imperativul „Să vrei să-nveţi să ştii să faci!...”