Proiecte eTwinning

NO TO PLASTIC

Proiect eTwinning

An școlar 2023-2024

titlu

Elevii clasei a VI-a, din cadrul Colegiului Național ,,Grigore Moisil” Urziceni au fost implicați și în acest an școlar, într-un proiect eTwinning, cu tema NO TO PLASTIC.

Parteneri au fost cadre didactice din trei țări-România, Turcia și Albania.

Elevii clasei a VI-a participanți în acest proiect au fost:


- Dobre Maria Luizaet24

- Efrim Ana Victoria

- Ion Petrache Ayana 

- Parepa Daria Maria

- Stoian Andra Ștefania

- Stoica Alexandra Maria

- Stroe Rareș Andrei

- Tănase Luca Petru

- Stoica Luca Alexandru 

Ei au fost coordonați de profesor Dinu Livia Constantina.

Obiectivul principal al proiectului a fost de a sensibiliza și educa elevii cu privire la impactul negativ al utilizării excesive a plasticului asupra mediului înconjurător și sănătății umane și a urmărit să promoveze utilizarea alternativelor sustenabile la produsele din plastic, cum ar fi materialele reciclabile sau reutilizabile.

Un obiectiv important al proiectului a constat în încurajarea reducerii consumului de plastic în rândul elevilor și comunității școlare, prin conștientizare și acțiuni practice.

Ceea ce s-a urmărit a fost schimbarea comportamentului și mentalității elevilor în privința utilizării plasticului, încurajându-i să adopte un stil de viață mai sustenabil și responsabil, participând la acțiuni concrete pentru reducerea utilizării plasticului, precum organizarea unei campanii de conștientizare, realizată împreună cu profesorul de biologie, dna Dobre-Nicolae Oana-Maria sau activități de reciclare și reutilizare.

O parte dintre activitățile realizate au fost: 

1. realizarea de sacoșe din tricouri utilizate

Elevii au fost implicați într-o activitate creativă și ecologică, în care au transformat tricouri vechi și utilizate în sacoșe reutilizabile.

Activitatea a început cu colectarea tricourilor donate de către elevi/profesor, activitate în care elevii au învațat tehnici simple de tăiere și cusut pentru a transforma tricourile în sacoșe funcționale.

În timp ce au lucrat la sacoșe, elevii au discutat despre importanța reducerii consumului de plastic și promovarea utilizării alternative a materialelor.

2. realizarea de ghivece din sticle de plastic 

Elevii au participat la o activitate practică și educațională, în care au transformat sticle de plastic utilizate în ghivece pentru plante.

Inițial, sticlele de plastic au fost colectate și curățate pentru a fi pregătite pentru transformare. Elevii au învățat tehnici de tăiere, modelare și decorare pentru a transforma sticlele în ghivece decorative și funcționale. În timp ce au lucrat la ghivece, elevii au discutat despre importanța reciclării și reutilizării materialelor plastice pentru protejarea mediului înconjurător.

3. realizarea de măști

Elevii au creat măști cu diverse teme și motive, într-o activitate creativă.   Activitatea a început cu discuții despre importanța măștilor în diferite culturi și contexte sociale. În cadrul acestei activități elevii au învățat tehnici de modelare și decorare pentru a crea măști unice și expresive.

4. scrierea unei povești despre Salvarea Oceanului

Elevii au conceput și redactat o poveste despre salvarea oceanului și a vieții marine, o activitate care a vizat creația literară și sensibilizarea ecologică.

Activitatea a debutat cu discuții despre importanța oceanului pentru viața pe Pământ și despre impactul activităților umane asupra sănătății oceanului.

Elevii și-au folosit imaginația și creativitatea pentru a crea personaje, situații și soluții pentru protejarea oceanului în cadrul poveștii lor, având o Supereroină alături, Valentina.

În timp ce au scris poveștile, elevii au explorat concepte legate de responsabilitatea socială și protejarea mediului înconjurător.

5. realizarea de WordArt-uri

În cadrul proiectului "NO TO PLASTIC", realizarea de WordArt-uri în care elevii au scris cuvinte despre reciclare a fost o activitate excelentă pentru a promova conștientizarea și implicarea în protejarea mediului înconjurător.

Această activitate le-a permis să transmită mesaje puternice și să inspire schimbări pozitive, dar și să utilizeze această modalitate de redactare pe care nu o utilizaseră anterior.

6. conceperea unui acronim

O altă activitate derulată a fost scrierea unui acronim, plecând de la denumirea proiectului NO TO PLASIC, în colaborare cu ceilalți parteneri, urmărind, din nou, protejarea mediului înconjurător. Această activitate a fost interesantă și creativă.

7. realizarea unui desen pe tema proiectului și transformarea acestuia într-un puzzle

Prin intermediul acestei activități, elevii s-au relaxat, jucându-se, dar și conștientizând importanța reciclării, reutilizării și protejării mediului înconjurător și a Pământului.

8. crearea unui ritm Maracas

Și, nu în ultimul rând, deoarece activitățile noastre vor continua, elevii clasei a VI-a, utilizând sticle reciclate, care conțineau câteva pitricele, au creat un ritm Maracas, prin care îndeamnă să se spună NU PLASTICULUI, DA, TRIERII SELECTIVE, pentru o LUME CURATĂ!

Aceste activități din cadrul proiectului NO TO PLASTIC au combinat elemente practice, creativitate și de sensibilizare ecologică pentru a educa elevii despre importanța protejării mediului înconjurător și promovarea unui stil de viață sustenabil.

et23et22et21

cert12
STREET GAMES FROM PAST TO PRESENT
 
cert1
game3game2
game1game4