Web design Proiectul LLP-LdV/IVT/2013/RO/017

 

O şansă pentru viitor

Mobilitatea transnaţională în domeniul IT

 

 

Elevii din clasa a XII-a A au şansa de a desfăşura ore de aplicaţii practice la informatică nu în laboratoar ele liceului, ci mult mai departe...

Prin programul Leonardo da Vinci "O şansă pentru viitor - Mobilitatea transnaţională în domeniul IT", un număr de 16 elevi din această clasă de matematică-informatică, intensiv informatică vor efectua 3 săptămâni de activităţi practice prevăzute în curriculumul şcolar de specialitate în cadrul unei firme din domeniul IT în Leipzig, Germania.

Mobilitatea se va face în perioada 24.02-16.03.2014, iar conţinuturile pentru care se vor face aplicaţii reprezintă aprofundări şi extinderi ale celor prevăzute în programa şcolară de informatică, studiată în mod curent la clasă.

Prin această activitate, elevii vor putea să-şi dezvolte dimensiunea practică, aplicativă, necesară accesului pe piaţa muncii în cadrul firmelor de IT, rezolvând aplicaţii în care să-şi pună amprenta spiritul inventiv şi creativitatea, îndrumaţi de specialişti în domeniu într-un mediu de lucru real dintr-o ţară a UE.           Află mai multe despre proiect...

Selecția participanților la stagiu  

Pregătirea participanţilor pentru stagiu

De aici până departe...

Ecouri în presă

Desfăşurarea mobilităţii surprinsă în fotografii

Saxonia în ritm și imagini

Filmul mobilității

Impresiile participantilor