Proiectul Erasmus+ 2014-1-RO01-KA102-000160

 

Azi învățăm să ne programăm viitorul

Visual Programming

 

Colegiul Național "Grigore Moisil" din Urziceni oferă pentru a doua (și a treia) oară elevilor din clasele a XII-a de matematică-informatică, intensiv informatică şansa de a desfăşura ore de aplicaţii practice la informatică nu în laboratoarele liceului, ci în cele ale unei firme de IT din Germania...

Prin programul Erasmus+, în cadrul proiectului de mobilitate școlară "Azi învățăm să ne programăm viitorul" ce se desfășoară pe durata a 2 ani, un număr de 32 de elevi din clasele de matematică-informatică, intensiv informatică (16 în primul an și alți 16 în al doilea an) au efectuat câte 3 săptămâni de activităţi practice prevăzute în curriculumul şcolar de specialitate în cadrul unei firme din domeniul IT în Leipzig, Germania.

      Află mai multe despre proiect...

Mobilitatea din anul 2014 (fluxul I de stagiu) s-a desfăşurat în perioada 25.11-15.12.2014, iar conţinuturile pentru care s-au făcut aplicaţii reprezintă aprofundări şi extinderi ale celor prevăzute în programa şcolară de informatică, studiată în mod curent la clasă.

Mobilitatea participanților din anul 2015 (fluxul II de stagiu) a avut loc în perioada 18.11-08.12.2015 si a urmărit de asemenea realizara unor aplicaţii reprezentând aprofundări şi extinderi ale programei şcolare de informatică, studiate în mod curent la clasă.

Prin această activitate, elevii şi-au dezvoltat dimensiunea practică, aplicativă, necesară accesului pe piaţa muncii în cadrul firmelor de IT, rezolvând aplicaţii în care să-şi pună amprenta spiritul inventiv şi creativitatea, îndrumaţi de specialişti în domeniu într-un mediu de lucru real dintr-o ţară dezvoltată economic și social a Uniunii Europene.

    Selecția elevilor participanți, imagini din mobilitate, rezultate și impresii ...

Anunț Concurs de selecție - fluxul I, 2014

  

Anunț Concurs de selecție - fluxul II, 2015 

Lista candidaților înscriși la selecție - fluxul I, 2014

Lista candidaților înscriși la selecție - fluxul II, 2015

Rezultatele selecției participanților - fluxul I, 2014

Rezultatele selecției participanților - fluxul II, 2015

               Mobilitatea 2014 - Primele imagini...        Primele impresii...  Mobilitatea 2015

               Proiectul surprins de aparatele foto...

               Ecouri ale proiectului pe site-urile partenerilor, în presa scrisă și în cea online

               Germania văzută cu ochii mei - Fotomontaj 

               Modernitate și tradiție în spațiul german - Fotomontaj

               Ne programăm viitorul prin mobilitate transnațională în domeniu IT - Filmul stagiului