Anunțuri

Tabel cu diplomele anulate din cadrul sesiunii de bacalaureat  iunie-iulie 2012

Concurs selecție cadre didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional - decembrie 2020

 

Concursuri ocupare posturi

       Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de ingrijitor curățenie la CN Grigore Moisil  - septembrie 2022

    Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de ingrijitor curățenie la CN Grigore Moisil - proba practică -  - septembrie 2022

    Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de ingrijitor curățenie la CN Grigore Moisil - proba scrisa -  - septembrie 2022

    Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de ingrijitor curățenie la CN Grigore Moisil - septembrie 2022

      Anunț concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor curățenie la CN Grigore Moisil - septembrie 2022

    Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de fochist la CN Grigore Moisil - iulie 2022

   

    Anunț concurs ocupare posturi didactice vacante la CN Grigore Moisil - octombrie 2021

    Rezultate concurs ocupare post de Secretar la CN Grigore Moisil - ianuarie 2021

    Rezultate selecție dosare concurs ocupare post de Secretar la CN Grigore Moisil - ianuarie 2021

    Anunț concurs ocupare post vacant de Secretar la CN Grigore Moisil - decembrie 2020

   

 

Ordine de Ministru și Proceduri - Examene Naționale

Procedura nr. 26651/2019 privind asigurarea egalității șanselor candidaților la examenele naționale

OMEN 4830/2018 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2019

OMEN 4824/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a absolvenților 2019

OMEN 4813/2018 privind organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare Națională 2019

 

Documente specifice

Lista documentelor de interes public

Atestat ARACIP al calităţii educației oferite de Colegiul Național "Grigore Moisil"

     Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național ”Grigore Moisil” 2023

Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național ”Grigore Moisil” 2022

Regulamentul intern al Colegiului Național Grigore Moisil 2021

Oferta disciplinelor opționale din CDȘ - anul școlar 2022-2023

 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Hotărârea CA nr. 93/14.05.2021

Hotărârea CA nr. 87/02.04.2021          Hotărârea CA nr. 91/29.04.2021

Hotărârea CA nr. 13/03.03.2018         Hotărârea CA nr. 1/25.10.2021

Hotărârea CA nr. 11/01.03.2018          Hotărârea CA nr. 12/12.03.2018

Hotărârea CA nr. 9/31.01.2018          Hotararea CA nr. 10/08.02.2018

Hotărârea CA nr. 7/11.01.2018         Hotărârea CA nr. 8/12.01.2018

Hotărârea CA nr. 5/09.11.2017         Hotărârea CA nr. 6/18.12.2017

Hotărârea CA nr. 3/06.10.2017         Hotărârea CA nr. 4/31.10.2017

Hotărârea CA nr. 1/06.09.2017         Hotărârea CA nr. 2/15.09.2017

 

Informații financiare


      Transparența veniturilor in luna martie 2024 la CN Grigore Moisil

      Bugetul local pe anul 2022 la CN Grigore Moisil

Proiectul de bugetul pe anul 2022 la CN Grigore Moisil

Execuția Bugetară la 31.12.2021 la CN Grigore Moisil

Buget activități autofinanțate la CN Grigore Moisil

Bugetul aprobat pe anul 2021 la CN Grigore Moisil

Execuția Bugetară la 31.12.2020 la CN Grigore Moisil

     Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil" (sept. 2023)

Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil" (mar. 2023)

Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil" (sept. 2022)

Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil" (mar. 2022)

Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil"  (sept. 2021)

Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil" (mar. 2021)

Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil" (sept. 2020)

Transparența veniturilor salariale la Colegiul Național "Grigore Moisil" (mar. 2020)

 

Control intern, Etică și Integritate

Implementarea sistemului de control intern managerial

Implementarea standardului 1: Etica și integritatea

Codul de etică și conduită profesională

Invetarul funcțiilor sensibile

Decizie consilier de etică

      Declarații de avere și de interese - Janes Marina (iun. 2023)

      Declarații de avere și de interese - Brăileanu Mariana (mai 2023)

      Declarații de avere și de interese - Janes Marina (iun. 2022)

      Declarații de avere și de interese - Brăileanu Mariana (mai 2022)

      Declarații de avere și de interese - început mandat Janes Marina (feb. 2022)

      Declarații de avere și de interese - început mandat Brăileanu Mariana (feb. 2022)

      Declarații de avere și de interese - încheiere mandat Trișcaș Iuliana (feb. 2022)

Declarații de avere și de interese - încheiere mandat anterior Brăileanu Mariana (feb. 2022)

 

Documente manageriale ale CN "Grigore Moisil" Urziceni

       Raportul de analiză a activității desfășurate în anul școlar 2021-2022

Raportul privind starea învăţământului - semestrul I, anul şcolar 2021-2022

Raportul ARACIP de evaluare externă a calităţii - 2021

Planul de Dezvoltare Instituţională a CN "Grigore Moisil" în perioada 2019-2023

Raportul de analiză a activității desfășurate în anul școlar 2016-2017

Planul operațional al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2017-2018

Planul managerial al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2017-2018

Raportul anual de evaluare internă a calităţii - anul şcolar 2016-2017

Planul operațional al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2016-2017

Planul managerial al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2016-2017

Raportul anual de evaluare internă a calităţii - anul şcolar 2015-2016

Planul operațional al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2015-2016

Planul managerial al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2015-2016

Planul de Dezvoltare Instituţională a CN "Grigore Moisil" în perioada 2015-2019

Raportul anual de evaluare internă a calităţii - anul şcolar 2014-2015

Planul managerial al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2014-2015

Raportul anual de evaluare internă a calităţii - anul şcolar 2013-2014

Raportul privind starea învăţământului - anul şcolar 2013-2014

Planul managerial al CN "Grigore Moisil" - anul şcolar 2013-2014

Raportul anual de evaluare internă a calităţii - anul şcolar 2012-2013

 


OMEd 3300/2021 Programul pilot Școala după școală

9 mai 2019 - Dezbaterea viziunii MEN - Educația ne unește

Proiectul "Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții"

1. Metodologie (OMEN 4871+4878/2014) și Precizări referitoare la activitățile specifice pentru dezvoltarea personală

2. Documente informative pentru personalul didactic

3. Raport individual de dezvoltare profesională (model tip - document editabil)

4. Instrucțiuni de completare a raportului individual de dezvoltare profesională

5. Plan instituțional de dezvoltare profesională al Colegiului Național "Grigore Moisil"