"Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa"
Regele Ferdinand I
al României

Director

    prof. Mariana Brăileanu

Director adjunct

    prof. Marina Janes

Consilier educativ

    prof. Voicu Maria   


Aria curriculară Limbă şi comunicare

Aria curriculară Arte

       Limba şi literatura română

            prof. Mihaela Hrean

            prof. Georgeta Lazăr

            prof. Violeta-Camelia Lupașcu

            prof. Silvia-Lidia Nicodim - responsabil Comisie metodică

            prof. Eugenia Pavăl 

            prof. Gabriela Untariu

        Limba latină

           prof. Victorița Berbec

        Educaţie muzicală

            prof. Antoaneta Constantinescu

            prof. Nicoleta Mihai

        Educaţie plastică

           prof. Victorița Berbec

        Limba engleză

            prof. Alina-Emilia Donosă 

            prof. Alexandra-Mădălina Ioniță

            prof. Cristina Pravăț

         Limba franceză

            prof. Livia-Constantina Dinu - responsabil Comisie metodică, Comisia diriginților

            prof. Luminiţa Mihai   

            prof. Cristina-Iuliana Varză


Aria cu
rriculară Matematică şi ştiinţe

        Matematică

            prof. Daniela-Mihaela Ercuţă   

            prof. Marina Janes  

            prof. Elena-Dulcinica Sandu  

            prof. Roxana Stanciu

            prof. Carmen-Alina Turcu

       Fizică

            prof. Vasile Crasnea

            prof. Maria Maier

            prof. Tiberiu Man

            prof. Laurenţiu-Valentin Răducanu            

       Chimie

            prof. Niculina Stan

            prof. Andreea-Ioana Vasile

        Biologie

            prof. Oana-Maria Dobre-Nicolae - responsabil Comisie metodică

            prof. Otilia Popescu


Aria curriculară Om şi societate

        Istorie

            prof. dr. Ştefan-Sava Grigorescu

            prof. dr. Ion Tilea - responsabil Comisie metodică

        Geografie

            prof. Florina Crângașu

            prof. dr. Despina Dumitru

            prof. Cătălina Haidingher

        Ştiinţe socio-umane

            prof. Mariana Constantinescu

            prof. Venera-Luminiţa Gal

            prof. dr. Florina Roman 

            prof. Alexandra Stanciu

        Religie

            prof. pr. Sorin-Gabriel Popa-Popescu

            prof. dr. pr. Costin-Mihai Vasile

            prof. Natalia Vișan


Aria curriculară Educaţie fizică şi sport

        Educaţie fizică

            prof. Nicoleta Grigore

            prof. Iuliana Trişcaş

Aria curriculară Tehnologii

        Informatică - TIC

            prof. Sorin Bardac  - responsabil Comisie metodică

            prof. Paula Bardac

            prof. Mariana Brăileanu

            prof. Lucian Ostapiuc

            prof. Maria Voicu 

        Educaţie tehnologică

            prof. Gheorghe Pantazi