"Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa"
Regele Ferdinand I
al României

Director

    prof. Mariana Brăileanu

Director adjunct

    prof. Marina Janes

Consilier educativ

    prof. Voicu Maria   


Aria curriculară Limbă şi comunicare

Aria curriculară Arte

       Limba şi literatura română / Limba latină

            prof. Mihaela Hrean

            prof. Georgeta Lazăr

            prof. Violeta-Camelia Lupașcu

            prof. Silvia-Lidia Nicodim - responsabil Comisie metodică

            prof. Eugenia Pavăl 

            prof. Gabriela Untariu

        Educaţie muzicală

            prof. Antoaneta Constantinescu

            prof. Nicoleta Mihai

        Educaţie plastică

           prof. Victorița Berbec

        Artă

            prof. Aurelia Ciobanu

        Limba engleză

            prof. Gabriela-Alexandra Bărăscu

            prof. Alina-Emilia Donosă 

            prof. Cristina Pravăț

         Limba franceză

            prof. Livia-Constantina Dinu - responsabil Comisie metodică, Comisia diriginților

            prof. Luminiţa Mihai   

            prof. Cristina-Iuliana Varză


Aria cu
rriculară Matematică şi ştiinţe

        Matematică

            prof. Daniela-Mihaela Ercuţă   

            prof. Marina Janes  

            prof. Elena-Dulcinica Sandu  

            prof. Roxana Stanciu

            prof. Carmen-Alina Turcu

       Fizică

            prof. Vasile Crasnea

            prof. Maria Maier

            prof. Tiberiu Man

            prof. Laurenţiu-Valentin Răducanu            

       Chimie

            prof. Octavia Dumitriu

            prof. Niculina Stan

        Biologie

            prof. Oana-Maria Dobre-Nicolae - responsabil Comisie metodică

            prof. Otilia Popescu


Aria curriculară Om şi societate

        Istorie

            prof. dr. Ştefan-Sava Grigorescu

            prof. dr. Ion Tilea - responsabil Comisie metodică

        Geografie

            prof. dr. Despina Dumitru

            prof. Cătălina Haidingher

        Ştiinţe socio-umane

            prof. Mariana Constantinescu

            prof. Venera-Luminiţa Gal

            prof. dr. Florina Roman 

            prof. Alexandra Stanciu

        Religie

            prof. pr. Sorin-Gabriel Popa-Popescu

            prof. dr. pr. Costin-Mihai Vasile

            prof. Natalia Vișan


Aria curriculară Educaţie fizică şi sport

        Educaţie fizică

            prof. Nicoleta Grigore

            prof. Viorica Papari

            prof. Iuliana Trişcaş

Aria curriculară Tehnologii

        Informatică - TIC

            prof. Sorin Bardac  - responsabil Comisie metodică

            prof. Paula Bardac

            prof. Mariana Brăileanu

            prof. Lucian Ostapiuc

            prof. Maria Voicu 

        Educaţie tehnologică

            prof. Claudia Devencea