În anul şcolar 2023-2024, la Colegiul Naţional "Grigore Moisil" Urziceni învaţă un număr de 785 elevi, grupați în 28 de clase, dintre care 4 clase de gimnaziu şi 24 de clase de liceu.

Ei sunt îndrumaţi, educați și instruiți cu profesionalism de un colectiv didactic format din 49 de profesori, majoritatea cu gradul didactic I, dintre care 4 cu titlul științific de doctor.

Colegiul își desfășoară activitatea într-o bază materială modernă și bine întreținută, ce cuprinde:

  - 23 de săli de clasă

  - 3 laboratoare de informatică cu câte 32 de calculatoare noi sau aproape noi

  - un laborator de fizică

  - un laborator de chimie

  - un laborator de biologie

  - un Centru de documentare şi informare cu bibliotecă

  - o sală de sport multifuncţională și terenuri de sport în curtea colegiului.

Colegiul beneficiază de asemenea de un internat complet renovat şi o cantină cu 100 de locuri.

 
STRUCTURA CLASELOR COLEGIULUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

CICLUL GIMNAZIAL

Clasa a V-a
A
Clasa a VI-a A
Clasa a VII-a A
Clasa a VIII-a A

CICLUL LICEAL - FILIERA TEORETICĂ 
Profilul Real

Matematică-Informatică, intensiv Informatică – 4 clase (IX A, X A, XI A, XII A)
Matematică-Informatică - 4 clase (IX B, X B, XI B, XII B)

Ştiinţe ale Naturii - 8 clase
(IX C, IX D, X C, X D, XI C, XI D, XII C, XII D)
  
Profilul Uman

Știinţe Sociale, intensiv Limba engleză – 4 clase (IX G, X G, XI G, XII G)
Filologie, intensiv Limba franceză – 4 clase (IX F, X F, XI F, XII F)
 

Disciplinele cuprinse în curriculumul naţional au fost completate în anul școlar 2022-2023,

în urma consultării elevilor, prin discipline opționale din Curriculum la decizia şcolii: 

1. Administrarea calculatoarelor și rețelelor (Tehnologii ) - XI C
2. Aspecte de geografie fizică, economică și politică ale Europei și României (Om și societate) - XII F
3. Aspecte privind mediul înconjurător, populația și economia pe glob (Om și societate) - XI F
4. Complemente de calcul (Matematică și științe) - XI C, XI D, XII B
5. Complemente de matematică (Matematică și științe) - VIII A, XII C, XII D
6. Construcții geometrice (Matematică și științe) - VI A
7. Dezastre naturale (Matematică și științe) - XI B
8. Educație pentru sănătate (Matematică și științe) - IX C, IX D, XI B, XI C, XI D, XII B, XII C, XII D
9. Fotbal (Educație fizică) - XI D
10. Gimnastică aerobică (Educație fizică) - XI C, XII G
11. Gramatica limbii române (Limbă și comunicare) - XI F, XI G, XII F, XII G
12. Învățarea pentru societatea cunoașterii (Tehnologii ) - XII F, XII G
13. Istoria comunismului în România (Om și societate) - XII F, XII G
14. Istoria monarhiei în România (Om și societate) - XI F, XI G
15. Lectura ca abilitate de viață (Limbă și comunicare) - V A, VII A, X B, XI B, XI D, XI F, XII B, XII C, XII D
16. Limbaje de programare (Tehnologii ) - IX B
17. Mari descoperiri în fizica modernă (Matematică și științe) - XII D
18. Matematică (Matematică și științe) - XII C
19. Oratorie și discurs (Limbă și comunicare) - XI G
20. Relații matematice (Matematică și științe) - X C, XD
21. Volei (Educație fizică) - XII C, XII F